Nyílt levél Orbán Viktornak

írta
Anyaegyesület
íródott a
2024. márc. 30

Támogassa a fenntartható jövőre vonatkozó elképzeléseinket

Kedves barátaink!

Kérünk Benneteket, hogy támogassátok petíciónkat, melynek célja a családi házas övezetek létrehozásának elősegítése Magyarországon. Ez a kezdeményezés nemcsak az életminőséget javítja, hanem hozzájárul egy környezeti és társadalmi szempontból fenntartható közösséghez is. Kérjük, segítsetek terjeszteni ezt a fontos üzenetet, és írjátok alá a honlapunkon található petíciót, hogy együtt érjünk el pozitív változást.

Köszönjük támogatását!

 

Unterstütze unseren Offenen Brief an Viktor Orban duplicate

Unterstützen Sie unsere Vision für eine nachhaltige Zukunft

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir bitten um eure Unterstützung für unsere Petition, die darauf abzielt, die Einrichtung von Familienlandsitzsiedlungen in Ungarn zu fördern. Diese Initiative wird nicht nur die Lebensqualität verbessern, sondern auch zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen Gemeinschaft beitragen. Bitte helf uns, diese wichtige Botschaft zu verbreiten und unterzeichne die Petition auf unserer Webseite, um gemeinsam eine positive Veränderung zu bewirken.

Vielen Dank für deine Unterstützung!

%%your signature%%

0 signatures

Petition teilen:

 

Hírlevelünkre is feliratkozhat.

 


 

 

Nemes-Föld Anyaegyesület
8925 Nemessándorháza
Ady Endre utca 44
kapcsolat@nemes-fold.org

Orbán Viktor részére
miniszterelnök
Miniszterelnöki Kabinetiroda
1357 Budapest
Pf. 1
honlap@orbanviktor.hu

Nyílt levél:          Családi birtokokból álló települések Magyarországon

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Orbán Viktor!

 

Adjuk vissza magunknak, embereknek az igazi otthonunkat!

Ezt a levelet mi, emberek címezzük Önnek, a Magyar Köztársaság tisztelt Miniszterelnökének. Értünk, utódainkért és közös jövőnkért.

Amint azt Ön is jól tudja, mi, az emberiség a bolygónkon most egy nagyon kényes és kritikus helyzetben vagyunk minden szinten. Hosszú időn keresztül hagytuk, hogy saját rendszerünk foglyai és rabszolgái legyünk. Ez egyéni, családi, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt megnyilvánul. Mindannyian – beleértve az előző generációkat is – tudatlanságunkkal hozzájárultunk egy olyan rendszer létrehozásához, amely egyre jobban elidegenít minket valódi Isteni természetünktől. Gazdasági szempontból, ahol sok embernek túl kevés van az élethez, de túl sok a halálhoz, valamint társadalmi szinten, ahol az egészségtelen önzés ma már lehetetlenné teszi az igazi összetartozást. A mai társadalom – és különösen az olyan nemzeti vezetők, mint Önök – minden szinten végtelenül összetett kihívásokkal szembesül, és meggyőződésünk, hogy a felelősök többségének állandó "tűzoltóként" kell tekintenie magára. Azt is elismerjük, hogy kiábrándultságot kell átélniük, amikor egy olyan népet szolgálnak, amely többnyire csak az előző generációk hibáit ismétli, és kevés kreativitással és bátorsággal rendelkezik a valódi változáshoz. Több kötetet lehetne megtölteni ezekkel az összetett problémákkal, amelyekkel szembesülünk, és azok okaival. Emberiségként mindannyian – minden ember – felelősek vagyunk azért, hogy ez megtörténhetett.

A problémákat soha nem lehet megoldani ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amely létrehozta őket. Ezt a bölcsességet egy híres személyiség ismerte fel a múltban, és számunkra is mintát adott arra, hogyan kezeljük napjaink kihívásait. Társadalmi szinten radikális újragondolásra, paradigmaváltásra van szükségünk – valami olyasmire, ami a maga egyszerűségében képes és elég leleményes ahhoz, hogy a jelenlegi összetett problémákat és kihívásokat új gondolkodásmóddal oldja meg. Természetesen ezt az egyszerűséget perspektívában kell szemlélni, és időbe telik egy több évszázados rendszer átalakítása, hogy az emberekre káros, romboló elemeket le lehessen bontani, de a benne lévő jó és építő elemek továbbra is hasznosíthatók legyenek, és minden ember legfőbb javát szolgálják. Most már elkezdhetjük!

Ez a megoldás a mai problémák nagy részére – ha nem az összesre – már létezik, és nem is kell újra feltalálni. Egészen profán módon kifejezve, a következő szavakban rejlik:

"Adjuk vissza az embereknek az igazi otthonukat!"

Ebbe a néhány szóba bele van ágyazva egy egész program, amely egyre inkább emlékeztet minket, embereket valódi célunkra. Ezek a szavak az érett és felnőtt jövőbeli ember szabadságát takarják, amely a személyes felelősséggel és önrendelkezéssel, az embertársak iránti önkéntes elkötelezettséggel és a nagyobb egész szolgálatával, valamint az ebből fakadó nemzeti szuverenitással függ össze. A negatív hírek ellenére napjainkban érezhető a társadalomban egy ébredés, és egyre több ember gondolkodik el az igazi értékeken, és érzi a hívást, hogy egy új utat kövessen, amely több örömmel tölti el. Itt Magyarországon is kezdenek az emberek ebben az új gondolkodásmódban egy darab otthont teremteni maguknak és családjuknak.

Különösen Oroszország játszik úttörő szerepet ennek az új gondolkodásmódnak a megvalósításában. Innen származik a családi birtokokból álló település víziója, amelyet Vlagyimir Megre író "Oroszország zengő cédrusai" című 10 kötetes könyvében írt le, és amely azóta világszerte ismertté vált. Oroszországban már milliók körében és több száz ilyen település formájában széleskörű népszerűségnek örvend, és éppen a fent leírt szükséges és könnyen megvalósítható egyszerűséggel és leleményességgel nyűgöz le.

Egy olyan vízió, amely modern társadalmunkat figyelembe véve szinte minden szélességi fokon megvalósítható lenne. Erről szól az egész:

Minden személy, minden család, aki ezt kívánja, kap (legjobb esetben ingyenesen) egy hektár földet – úgynevezett családi birtokot – élethossziglan, a hozzá kapcsolódó használati joggal együtt. Ezen felül a földet gondozó család örökletes jogot kap a birtok átruházására. A birtokon megtermelt termékekre és magára a földre nem kell adót kivetni. (Az állam közvetve több szinten is részesül az új birtokokon örömmel megtermelt kiváló minőségű többletből). Több családi birtok (legfeljebb 300) alkot egy családi birtokokból álló települést. Figyelembe kell venni továbbá a települési infrastruktúra, a tanulási terek, műhelyek, helyi rekreációs területek, biotópok, erdők, legelők, találkozóhelyek, valamint az önigazgatásra szolgáló épületek/területek egyéb speciálisan kijelölt földterületeit is.

 

Egy családi birtoknak a következő néhány kötelező kritériumnak kell megfelelnie:

 • Az egyéni családi birtok minimális mérete 1 hektár (ideális terület kb. 100m x 100m), de nem haladhatja meg az 1,3 hektárt.
 • Minden családi birtokot saját határain belül egy sövényövezet (élő kerítés) zár körül, amely különféle cserje- és fafajokból áll.
 • A családi birtok lakói számára kedvező, legalább 300 különböző növényfajból álló biodiverzitás növeli a az egymással kölcsönhatásban lévő állat- és növényközösségek sokszínűségét és a megfigyelőik élvezetét.
 • A családi birtok egyik funkciója, hogy önálló, működő ökoszisztémát alkosson. A teljes terület legalább 1/4-ének erdőből kell állnia. Az ökoszisztéma biztosítása érdekében szükség van egy vízfelületre is tavak vagy egy kis tó formájában.
 • Az egyes családi birtokok között 3-5 méter széles utak vezetnek.

Egy ilyen családi birtok az egyén és családja számára többet jelent, mint egy rakás munka, ahogy azt nagyszüleink és dédszüleink ismerték és egyes esetekben még mindig gyakorolták. Egy ilyen családi birtok szilárd alapot nyújt a családnak, származásától függetlenül, ahhoz, hogy otthont teremtsenek maguknak, saját gyermekeiknek és leszármazottjaiknak. Azzal, hogy mi magunk ültetjük el az úgynevezett ősfáinkat, elmélyítjük az új otthonunk érzését és ezzel járó gyökeres kötődést a földdarabunkhoz. Egy hektár föld elég nagy ahhoz, hogy teret adjon a kreativitásnak, a kibontakozó örömnek és a szabadidőnek, helyet adjon a meghitt helyeken való kikapcsolódáshoz is. Ugyanakkor nem is túl nagy, hogy ez a tér kellő figyelmet kapjon és védve legyen az esetleges káros külső hatásoktól.

Természetesen a fenti leírás csak rövid betekintést nyújthat a program főbb jellemzőibe, és meghaladná e levél kereteit. További részletek erről az életmódról a www.nemes-fold.org weboldalunkon találhatók.

Hogy egy kis betekintést nyerjen ennek az egyszerűségnek a hatékonyságába, és talán még a hozzá kapcsolódó jövőképet is tisztán érzékelhesse, arra kérjük Önt, hogy képzelje el lelki szemei előtt a következő jövőbeli forgatókönyvet:

Miután a népe képviselőjeként végzett munkáját elvégezte, kissé kimerülten érkezik haza a saját, többgenerációs családi birtokába, amely a települése kedves szomszédjai között fekszik és veszik körül: Szeretik Önt a szomszédjai, hiszen az ő érdekeiket és a saját települése igényeit képviseli. Messziről gyönyörködik a gyönyörű, színes és illatos sövénye látványában, a zöld sokféle árnyalatában. Átsétál a bejáraton, és alig várja, hogy újra láthassa feleségét és gyermekeit. Szeretett állatai, például kutyái és macskái is elé jönnek, és a maguk módján szeretnék köszönteni Önt. Az egész vidéki birtokát madárcsicsergés, tücsökciripelés, méhek zümmögése tölti be, és Ön teljes mértékben élvezi a természetes csendet. A felesége által szeretettel elkészített, a legjobb, saját kertjéből származó, szeretettel beszerzett alapanyagokból álló finom étel várja Önt. De előtte még odamegy a tölgyfához, az ősök fájához, amelyet nagyapja ültetett több mint 80 évvel ezelőtt, és felidézi azt az egy-két vicces esetet, amelyet gyerekkorában vele együtt élhetett át. Ön is ültetett már saját ősfát a telkére (talán egy hársfát?), és alig várja, hogy minden évben növekedjen és virágozzon. További 80 év múlva egy leszármazottja itt fog állni az Ön fája alatt az Ön helyén, és örömmel és büszkeséggel emlékezik majd Önre.

Ily módon, amikor egyre többen és többen teremtünk fenntartható otthont, automatikusan újra tudatára ébredünk azoknak az életet megerősítő, igaz értékeknek, amelyek egy egészséges társadalmat jellemeznek. Olyan értékek, amelyek az örömteli életet szolgálják, és ezért összhangban vannak az igazi keresztény értékekkel. Így olyan szeretetteljes tereket teremtünk utódaink, gyermekeink számára, ahol örömükben, tehetségükben és valódi értékükben megmutatkozhatnak és kibontakozhatnak. A családi birtok segítségével az emberek egyre inkább újra felismerik valódi céljukat, megkapják a kulcsot ahhoz, hogy képesek legyenek saját és az élet értelmét a maga teljességében megfejteni. Ennek eredményeképpen az emberek életébe valódi öröm talál utat, és az életterük segít a gyógyulásban. A pozitív következmények óriásiak, és a mai gondolkodásmóddal csak bizonyos mértékig lehet őket sejteni. Stabil, egészséges családok és településeik egységei lesznek az eredmény. Egy egészséges és szuverén nemzet alapja. Ennek a programnak a végrehajtása, beleértve az állami finanszírozást is, már folyamatban van Oroszországban. Sok száz családi birtokokból álló település épül már ennek eredményeként. Magyarországon – minden más nyugat-európai országhoz képest – az első ilyen települési prototípusok jogi feltételei predesztináltak, és a "kertben élés" ma is a magyar kultúra része. Itt, Európa szívében Magyarország is értékes, sőt történelmi úttörő szerepet tölthetne be a program állami támogatásával.

Egy önellátó, egészséges és többletet termelő nemzet képes lenne megosztani sikerét az állammal és minden embertársával abból az örömből, hogy tovább akarja szépíteni életterét, és Magyarországot az új európai összetartozás virágzó példájává akarja tenni. Határaink túloldalán számos ember pontosan erre az életre vágyik. Teljesen új gazdasági ágazatok jönnének létre, és Magyarország az EU-n belül a friss és tisztán bio gyümölcsök és zöldségek legnagyobb termelőjévé és exportőrévé válna. Az egyetemeken szerte a világon azt tanítanák, hogyan válhat egy nép önellátóvá, és ez hogyan vezetett például a népművészet újjáélesztéséhez. Hogyan lehetne olyan helyzetet teremteni, amelyben az emberek örömteli tevékenységükkel anyagi és szellemi jólétet teremthetnének maguknak anélkül, hogy bármit is kérniük kellene az államtól – kivéve egy darab földet és a stabilitás törvényben rögzített jelét.

Ettől az elképzeléstől beteljesedve hagytuk el jól védett körülményeinket – svájci és németországi otthonainkat – és itt, Magyarországon alapítottuk meg új otthonunkat – családi birtokainkat. Néhányan közülünk már több mint 15 évvel ezelőtt. Mindig is a családi birtok vízióját tartva szem előtt, rengeteg tapasztalatot szerezhettünk és szerezhetünk ebben az összefüggésben. A teljes egészében saját kezűleg épített házaink építésétől, a kert, sövény és erdő telepítésén át a jó egy hektárnyi földterületre, a gazdasági helyzetünket a rendszertől való anyagi függés nélkül biztosító kreatív megoldásokon, a magyar kultúra megismerésén, a valódi együttélésre törekvő emberekkel való intenzív együttműködésén, a folyamatosan változó jogszabályokon és a legjobb tudásunk és hitünk szerint, a hatóságokkal is együttműködve az életünkbe való beillesztés kihívásain át a mindezen tapasztalatokkal járó intenzív belső folyamatokig. Visszatekintve, az ezzel járó kiábrándulásokat lényegesnek és értékesnek tartjuk. Szükségesek voltak a növekedésünkhöz, hogy ma minden eddiginél jobban tudjuk szolgálni a jövőképet és kivenni a részünket annak megvalósításában itt Magyarországon.

A magányos farkasok és az opportunizmus kora véget érni látszik, és az elterjedt "egérmegoldás" megközelítések ("Minden nagykapu mellett van egy kiskapu.") is elérik a határaikat. Elérkezett az idő, hogy mi emberek ezt a levelet eljuttassuk népünk képviselőinek, hogy itt Magyarországon is tiszta és stabil alapokat teremtsünk, amelyeken a családok valódi boldogulása a szomszédokkal való örömteli együttműködésben virágozhat.

Ennek a víziónak és a hozzá kapcsolódó gondolkodásmódnak központi eleme az a tudatosság, hogy az élet ellentéteit egyesíteni kell, és egyensúlyba kell hozni. Úgy tűnik, hogy ez a képesség csak az embernek, mint Isteni teremtőnek adatott meg.

Ennek a víziónak a megvalósítása már folyamatban van szerte a világon és itthon is, és semmi sem akadályozza meg az embereket abban, hogy megtegyék a lépést az önrendelkező élet felé, és az ezzel járó, másokkal szembeni elvárások csökkentését. Még a saját kormányukkal szembeni elvárások is megszűnnek. Az egyes népek lehetőségeitől függően egyesek hamarabb fognak boldogabb országokban élni, mint mások. Az emberek kreativitásán és vágyának erején, valamint vezetésük bölcsességén múlik, hogy az emberek előbb-utóbb megszabaduljanak legnagyobb gondjaiktól, és lehetővé tegyék számukra a biztonságos és boldog életet. Jelenlegi és jövőbeli alkotóerőnket minden magyar ember javára bocsátjuk, és ezt a jövőképet egész életünkben legjobb tudásunk szerint támogatni fogjuk. A jogi keretek kiigazítása már most is támogathatja a valódi személyes felelősségvállalás életét a saját családi vagyonban és egész családi vagyonokban, és megkönnyítheti, hogy minél többen belevágjanak.

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy a valódi személyes felelősség felé tett lépés minden egyes ember számára nélkülözhetetlen, egyéni tanulási folyamat. Ez a fejlődéshez szükséges folyamat a közvetlen embertársakkal való kapcsolatban nagymértékben felgyorsul. Az is fontos, hogy ez a folyamat holisztikus figyelmet kapjon, és az élet minél több területére kiterjedjen. Ez a tanulási folyamat a saját családi birtokán / családi birtokokból álló település kontextusában zajlik.

Amikor az emberek a saját életükön túl elkezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan alakítják ki a földjüket az utódaik számára, mit, miből és ökológiailag mennyire fenntarthatóan alakítják ki az életterüket, hová telepítenek erdőt, kertet és egyéb tereket, a saját életük teljesen új perspektívát kap. Következésképpen itt paradigmaváltás zajlik – más szóval, a családi földjükön élő emberek megtanulják elfogadni saját tetteik következményeit, és kezdenek rájönni saját érdekükben, hogyan adhatják át földdarabjukat gyermekeik és leszármazottjaik javára. Egy sokszínűségben virágzó ökológiai oázis, vagy egy betonnal borított pusztaság, amelyet a jövő generációinak kell majd fáradságos munkával helyreállítaniuk? Az embereknek azonban szükségük van az önrendelkezéshez szükséges térre, annak minden következményével együtt, hogy valódi, belülről fakadó személyes felelősségre tegyenek szert.

A település szintjén az emberek megtanulják, hogyan működjenek együtt szomszédjaikkal az olyan településspecifikus kérdésekben, mint az iskola, az egészségügy, a nyugdíjellátás vagy számos más projekt, és a ma mindenütt jelenlévő durva egoizmusból fokozatosan egészséges individualizmussá fejlődnek saját maguk, családjuk és szomszédjaik javára – mindenki nagyobb javára.

Hűen az "egy mindenkiért – mindenki egyért" mottóhoz.

Egyéb témák, mint az élethosszig tartó használati jog, öröklési jog, építési kérdések, élethosszig tartó tanulás (tanulási terek a településen belül), egészségügy, otthonszülés, haláleset (mi lehet jobb annál, mint amikor valaki a saját telkén láthatja meg a napvilágot! – Valamint a saját földjén, esetleg a kedvenc helyén megtalálni az örök nyugalmat). Ehhez azonban a jelenlegi jogalkotók részéről is szükséges a bizalom és mindenekelőtt az ehhez kapcsolódó jogi mozgástér.

Ezt egy új földhasználati típus/földkategória, a törvényben rögzített „családi birtok“/ „családi birtokokból álló település" létrehozásában látjuk megvalósíthatónak.

Egy ilyen új területfelhasználási típus/kategória Európa legjobb fejlődési lehetőségeit fogja biztosítani az itt élő embereknek és családjaiknak Magyarországon. Az egész magyar állam javára, hiszen végső soron minden állam mindig csak a családjaiból áll. Egy olyan állam, amely főként boldog, egészséges és önrendelkező családokból áll, valószínűleg a világ leggazdagabb állama.

Legyenek a magyar családok a világ leggazdagabb családjai!

Ezt szem előtt tartva érezzük szükségét, hogy kezet nyújtsunk Önnek, kedves Orbán Viktor, mint miniszterelnöknek és mint a magyar állam képviselőjének. Szükségünk van arra, hogy a magas politika és a hétköznapi emberek közötti szakadékot áthidaljuk, és az Ön kormányának képviselőivel és velünk együtt megteremtsük a szükséges jogi kereteket az ilyen települések első prototípusaihoz. Ez megvalósulhat például munkacsoportok formájában – a magyar emberek csodálatos és virágzó jövője érdekében történő megvalósítás.

Elérkezett az idő, hogy baráti közösséggé váljunk, hasonló gondolkodású látnokok közösségévé, amelyben megértjük és közeli barátként fogadjuk el Önt, és éreztetjük Önnel szeretetünket és támogatásunkat.
Milyen hatása lenne, és milyen következményekkel lehetne számolni, ha a következő években a kormány minden megválasztott tagja a saját családi birtokán egy ilyen darab igazi otthont mondhatna magáénak? Nem nőne-e meg jelentősen az érdeklődés az új és ésszerű törvények iránt, amelyek közvetlenül a saját birtokuk és annak lakói jólétét és érdekeit szolgálják? Az eredmény ennek az új társadalomnak példátlan virágzása lenne!

Az embereknek csak egy darab földre van szükségük, és arra a jogbiztonságra, hogy ezt a földet nem veszik el tőlük újra – az otthonukat, ahol évszázadokon át a szeretet terét teremthetik meg maguk és gyermekeik számára.

 • Tudnak-e támogatni minket lehetőségeikkel az első prototípusok létrehozásához szükséges jogi alapok kidolgozásában?
 • Ön szerint hogyan valósulhatna meg együttműködésünk?
 • Mit tehetünk már ma, hogy megteremtsük a sikeres együttműködés alapjait?

Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy szívből köszöntsük Önt, várjuk válaszát, és köszönjük a magyarsággal szemben az évek során tanúsított jó szándékát! Külön üdvözletünket küldjük minden embertársunk és családunk nevében is, akik támogatják ezt a levelet és a hozzá kapcsolódó gondolatot!

Tisztelettel

Christoph Schmid & Markus Thom

A „nemes föld anyaegyesület – élőhelyek kialakítása családi birtokok számára“-től
Nemessándorháza, 2024 tavaszán
Zala vármegye

Motivációnk e nyílt levél mögött:

Kedves Olvasó!

Fontos számunkra, hogy megértsd motivációnkat, szándékainkat és céljainkat, amelyeket ezzel a levéllel a kormányunknak címzett nyílt levelünkhöz társítunk.

Ez a nyílt levél mindenkinek szóljon, aki csodálatos jövőt szeretne nekünk, embereknek a bolygónkon.

Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyük a különböző gondolkodásmódok és meggyőződések teljes spektrumát, amelyek egy ilyen nyílt levélhez társulhatnak. Ezzel a kísérőlevéllel a különböző nézeteket egy felettes szintre való tekintettel kívánjuk összehangolni.

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen levél - különösen a jelenlegi időkben - erősen polarizáló hatású. A mai kormányokról és képviselőikről alkotott nézetek túlságosan eltérőek. Mindazok, akik hajlamosak a kormányokkal szimpatizálni, mind azok, akiknek jó okokból nincs jó szavuk a nép jelenlegi képviselőire - ezt a spektrumot már e nyílt levél megalkotásának kezdete óta figyelembe vettük. (Tiszteletben tartjuk azoknak a véleményét is, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne, ha mozdulatlanok maradnának, hiszen a kormány (a rendszer) mindent megtenne, hogy megakadályozzon egy ilyen jövőképet).

Még a saját csoportunkban is, amelyben ez a nyílt levél íródott, megtaláljuk ezeknek a különböző tendenciáknak egy részét. Ennek ellenére csoportként sikerült konszenzusra jutnunk. Meggyőződésünk, hogy ez a levél végső soron el fogja érni pozitív célját.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egyelőre "csak" egy levél, valamint azzal a ténnyel, hogy a kormány képviselőinek valószínűleg nincs kapacitása ilyesmire, nemhogy érdeklődése egy ilyen tartalmú levél iránt.

Bár ezt a levelet az ország legmagasabb pozíciójához (jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz) címezzük, és természetesen pozitívan meglepődnénk, ha ezt a levelet személyesen ő olvasná el, és közvetlen pozitív reakciót váltana ki belőle, a következőket itt is egyértelműen meg kell jegyezni: Ez a levél elsősorban NEKÜNK, EMBEREKNEK íródott, akik szép és élhető jövőt akarnak! A kormányok bármikor leválthatók, de a mi jövőképünket továbbra is tökéletesíteni kell a következő generációk számára.

Ez egy olyan írás, amely segítene nekünk, különösen itt Magyarországon, hogy megosszuk a csodálatos jövő vízióját egyre több lelkes emberrel, és hogy együtt összpontosítsunk - hogy figyelmünket a vízióra összpontosítsuk. Ez ad majd erőt ahhoz, hogy lépésről lépésre formáljuk ennek a jövőnek a csodálatos képét.

Jelen írás arra is hivatott, hogy mozgósítsa az embereket e jövőképért, összekapcsolja őket egymással, és közös nyelvet adjon nekünk e jövőkép közvetítéséhez. Közös szándéknyilatkozatként kell szolgálnia, hogy egyre több energiát és nagyságot adjunk a vágyott jövőnknek.

Egy kormány képviselőjét sem kerülheti el többé egy ilyen levél - komolyan kell majd vegye az emberek igényeit és kívánságait!

Ennek tudatában reméljük, hogy ezzel a levéllel sikerült minden olvasó számára tisztáznunk nyílt levelünk szándékait, és örülnénk, ha Ön is, kedves olvasó, valamilyen módon támogatná ezt a nagyobb kép érdekében.

Köszönjük szépen!

vissza a bloghoz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

7 Kommentare zu "Nyílt levél Orbán Viktornak"

 1. Csodálatos világ tárult elém,
  még 72 évesen is szívesem vállalkozom, társakat várok hozzá!

 2. Fantasztikus a kezdemenyezes!

  Mikozben olvastam,felmerult bennem,hogy nagyon hosszu,vajon vegig fogja olvasni Orban Viktor?
  Nem inkabb egy rovidebb,egyszerubb levelet kellene irni elso korben?

  1. Kedves Andrea!

   Fontos számunkra, hogy megértsd motivációnkat, szándékainkat és céljainkat, amelyeket ezzel a levéllel a kormányunknak címzett nyílt levelünkhöz társítunk.

   Ez a nyílt levél mindenkinek szóljon, aki csodálatos jövőt szeretne nekünk, embereknek a bolygónkon.

   Ezért nagyon fontos számunkra, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegyük a különböző gondolkodásmódok és meggyőződések teljes spektrumát, amelyek egy ilyen nyílt levélhez társulhatnak. Ezzel a kísérőlevéllel a különböző nézeteket egy felettes szintre való tekintettel kívánjuk összehangolni.

   Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen levél - különösen a jelenlegi időkben - erősen polarizáló hatású. A mai kormányokról és képviselőikről alkotott nézetek túlságosan eltérőek. Mindazok, akik hajlamosak a kormányokkal szimpatizálni, mind azok, akiknek jó okokból nincs jó szavuk a nép jelenlegi képviselőire - ezt a spektrumot már e nyílt levél megalkotásának kezdete óta figyelembe vettük. (Tiszteletben tartjuk azoknak a véleményét is, akik úgy gondolják, hogy jobb lenne, ha mozdulatlanok maradnának, hiszen a kormány (a rendszer) mindent megtenne, hogy megakadályozzon egy ilyen jövőképet).

   Még a saját csoportunkban is, amelyben ez a nyílt levél íródott, megtaláljuk ezeknek a különböző tendenciáknak egy részét. Ennek ellenére csoportként sikerült konszenzusra jutnunk. Meggyőződésünk, hogy ez a levél végső soron el fogja érni pozitív célját.

   Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egyelőre "csak" egy levél, valamint azzal a ténnyel, hogy a kormány képviselőinek valószínűleg nincs kapacitása ilyesmire, nemhogy érdeklődése egy ilyen tartalmú levél iránt.

   Bár ezt a levelet az ország legmagasabb pozíciójához (jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz) címezzük, és természetesen pozitívan meglepődnénk, ha ezt a levelet személyesen ő olvasná el, és közvetlen pozitív reakciót váltana ki belőle, a következőket itt is egyértelműen meg kell jegyezni: Ez a levél elsősorban NEKÜNK, EMBEREKNEK íródott, akik szép és élhető jövőt akarnak! A kormányok bármikor leválthatók, de a mi jövőképünket továbbra is tökéletesíteni kell a következő generációk számára.

   Ez egy olyan írás, amely segítene nekünk, különösen itt Magyarországon, hogy megosszuk a csodálatos jövő vízióját egyre több lelkes emberrel, és hogy együtt összpontosítsunk - hogy figyelmünket a vízióra összpontosítsuk. Ez ad majd erőt ahhoz, hogy lépésről lépésre formáljuk ennek a jövőnek a csodálatos képét.

   Jelen írás arra is hivatott, hogy mozgósítsa az embereket e jövőképért, összekapcsolja őket egymással, és közös nyelvet adjon nekünk e jövőkép közvetítéséhez. Közös szándéknyilatkozatként kell szolgálnia, hogy egyre több energiát és nagyságot adjunk a vágyott jövőnknek.

   Egy kormány képviselőjét sem kerülheti el többé egy ilyen levél - komolyan kell majd vegye az emberek igényeit és kívánságait!

   Ennek tudatában reméljük, hogy ezzel a levéllel sikerült minden olvasó számára tisztáznunk nyílt levelünk szándékait, és örülnénk, ha Ön is, kedves olvasó, valamilyen módon támogatná ezt a nagyobb kép érdekében.

   Köszönjük szépen!

leafcross-circle
Cookie Consent with Real Cookie Banner