Egyesület

Nemes Föld Anyaegyesület

Élőhelyek kialakítása családi birtokok számára

2021 végén családi birtokosok egy kis csoportja megalapította a Nemes Föld Anyaegyesületet, amely további családi birtokok létrehozására kíván élettereket, élőhelyket teremteni. Jelenleg ez a szervezet képezi jövőképünk megvalósításának alapját.

A mi jövőképünk egykor élő, és ma újra felfedezett élőhelyeket, úgynevezett családi birtokok kiépítése, melyek egy nagyobb közösségi keretbe ágyazódnak. A családi birtok a természettel harmóniában kialakított, fenntartható élettér, amely optimális alapot ad az embernek a felelősségteljes, önálló cselekvéshez. Az ilyen egyedi, renaturált életterekből álló település a jövőképes, közösségi együttélés terét kínálja.
Többen közülünk hosszú évek óta családi birtokokon élünk, és rengeteg tapasztalatot gyűjthettünk az élet minden területén.
A megszerzett tapasztalatok kínálták azt az erős alapot, amelyre támaszkodva 2021 végén nekiláttunk célunk megvalósításának: egy családi birtokokból álló szövetség létrehozásán dolgozunk. Ez a szövetség prototípusként is szolgálhat további, családi birtokokból álló településszerű szerveződések, modellek felépítésénél is.

A Nemes Föld Anyaegyesület tehát sokrétű tevékenységével támogatja a családi birtokok alapítását és az azt összefogó települések megszervezését.

Zala megyei projektünk helyszínével a magyarországi családi birtokok élettereinek kialakítását szeretnénk támogatni, magyarokkal együtt.

 

 

Az egyesület tevékenyésgének középpontjában a következő témák állnak:
Élőhely renaturalizáció és emberi közösségi folyamatok helyreállításának kutatása több generáción keresztül.
Kutatási eredményeken alapuló tudástranszfer
Családi birtokok és közösségi területek földszerzése és kezelése
Tanácsadás és támogatás az egyes birtokok közötti együttműködésben
Tanácsadás a településszerkezet tervezéséhez, kivitelezéséhez
A családi birtokok, mint önálló ökoszisztémák autonómiájának és fenntarthatóságának előmozdítása
A családi élet, a kooperatív közösségépítés és az önálló tanulás elősegítése természetes környezetben
Egyesületünk a konszenzuson alapuló döntéshozatalt és az Ubuntu elvet („együtt a cél felé“) elismeri mint fő működési elveit és mint egy fenntarthatóan működő közösség alapját.
Az egyesület magyarországi projekhelyszínének hatóköre elsősorban a nyugat-magyarországi régió. Emellett az egyesület más hazai és nemzetközi hálózatokban, kutatási és tanácsadói munkákban is részt vesz.
Az egyesület kizárólag saját egyesületi céljait képviseli, az emberek és a természet jólétét szolgálja. Ennek során saját látásmódjához igazodik, és tudja, hol húzza meg saját határait.

A Nemes Föld Anyaegyesület tagjai

Én - Markus - Németországban születtem, és 2021 decembere óta újra Magyarországon élek. Itt találtam meg meg saját családi birtokomat, a szeretet terét számomra és leendő családom számára, és most kezdem megtervezni, életet lehelni bele. Az "Akademie Ökologisch Siedeln" egyesületemmel hosszú ideje támogatom az embereket a természettel kapcsolatos élet felé vezető úton és közösségek erősítésében. Életemet folyamatosan bővülő önrendelkezés, élethosszig tartó tanulás és motivált gyakorlat jellemezte és jellemzi. A megszerzett tudást és tapasztalatot most örömmel hozom a szívemhez közel álló projektbe, a „Nemes Föld“ családi birtokok létrehozását szolgálva.

Mi - Christoph és Yella - 2008/2009 óta élünk Magyarországon, az "Eibenheim" nevű családi birtokunkon. Az elmúlt 14 év során rengeteg tapasztalatot szerezhettünk az önrendelkező élet különböző területein – kezdve az önellátás klasszikus témáitól, mint például a kertészkedés és a kisállattartás, egészen az olyan speciális témákig, mint az önellátó életmód kialakítása, saját ház, kályha építés és általában véve az önrendelekző egészség és az élhető - vagy nem élhető – közösségi élet.

Saját egyesületünkben, melynek neve „Eibenheim – Szerette Tere az Önrendelkezésért és a Tudatosság Fejlesztésért“ – fő feladatunk olyan életterek kialakítása, megteremtése, amely az egyéni képességek, készségek kibontakoztatását támogatja, az emberi élet minden területén. Ebben az öszefüggésben más embertársainknak is segítünk, hogy rálépjenek a saját, szívvel teli útjukra.

A projekt helyszíne - Zala megye - "Nemes régió"

Sok éve vonza már főként a fialatlokat nyugat-európai országokba, Svájcba, Németországba, Ausztriába való kivándorlás, jobb gazdasági lehetőségeket, jobb életet remélve. Mi pont fordított helyzetben vagyunk. Számunkra világossá vált, hogy a Kárpát-medence kínálja jövőképünk számára az ideális kereteket, mind a természetközeli életvitelt, éghajlati adottságokat és jogi-törvényi hátteret illetően.

Az egyesület kutatási tevékenysége

Egyesületünkkel aktívan kutatni akarunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az embereknek az egészséges, boldog és hosszú élethez. Egyaránt foglalkozunk korunk legújabb technológiai lehetőségeivel és minden jóval a múltból. Aktívan dolgozunk az emberek életének jobbá tételén. Kutatási projektjeink részeként cserekapcsolatokra törekszünk főiskolákkal és egyetemekkel is, hogy össze tudjuk hasonlítani saját eredményeinket a tudomány eredményeivel.
Tudományos kutatási tevékenységünk részeként kezdetben a következő témakörökre fókuszálunk:
A családi birtok ökológiai és társadalmi hatásai a nyugat-magyarországi régióban
permakultúra tervezés és gyakorlat – hatékonyság a mezőgazdaság és az ökológia számára
Egész életen át tartó tanulás a természetben – a jövő oktatási koncepciója?
Gazdaság és technológia az emberek és a Földanya szolgálatában – innovatív kutatási projektek a fenntartható világért
A jog átfogó újragondolása: innovatív földhasználati, építési jogi, egészségügyi és oktatási alternatívák kidolgozása az állami szervekkel együttműködve.

Az egyesület ezen területeken végzett aktivitásával Darányi Ignác-tervben foglaltaknak megfelelően jár el, és intenzíven dolgozik a nemzeti vidékfejlesztési tervben meghatározott célokon:

A lakosság támogatásának javítása és az életminőség megőrzése vidéki térségeinkben
Tájaink természeti értékeinek és erőforrásainak megőrzése
Változatos és életképes mezőgazdasági termelés
élelmiszerbiztonság
A vidéki gazdaság megélhetésének biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése
A vidéki közösségek erősítése és a vidéki emberek életminőségének javítása
fenntarthatóság
Területi és társadalmi kohézió
A város-vidék kapcsolatok javítása
„Darányi Ignác-terv“ (pdf)

Egyesületi tevékenységünk során törekszünk a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) által közzé tett „Javaslatok az életigenlő gazdaságért” c. írásában foglaltakat megvalósítására is.

„Javaslatok az életigenlő gazdaságért“ (pdf)
leafcross-circle
Cookie Consent with Real Cookie Banner