Vízió

A családi birtok ötlete és mai kialakulása

A családi birtokokból álló település gondolata hozzájárul egy olyan új tudat kialakulásához, amelyben az emberek újra emlékeznek a teremtés természetes rendjére.

Ennek az őstudásnak a nyomai számos ősi nép leszármazottainál megtalálhatók minden kontinensen. Az ember egyéni szükségleteit, adottságait figyelembe vevő, nagyfokú személyes felelősségvállalást és szabadságot garantáló települési közösségekről van szó, amely egy bevált és válságbiztos együttélési forma.

A családi birtokok és települési szerveződések ezen archetípusait gyönyörűen leírták a W. Megre Oroszországi zengő cédrusai című könyvsorozatban.

A Nemes Föld Anyaegyesület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan embereket támogasson, akik saját, egy-egy hektáros földterületükön szeretnének új életet kezdeni, és ezzel a fenntartható és válságmentes életet választják.
Ennek mozgatórugója annak felismerése, hogy életünk alapvető újragondolására és a valódi gyökerekhez való visszatérésre van szükség, ha jó reményekkel teli és örömteli jövőt szeretnénk. Az egymáshoz közel lévő birtokokból álló szövetség további előnye, hogy gazdaságilag és kollektíven együttműködnek, így támogatják az egyes családi birtokok stabilitását és termelékenységét.
Az egyesületünk által képviselt életmódot Magyarországon és azon túl is sokan ismerik. A kiskertek hagyományát sokfelé megőrizték, különösen a kelet-közép-európai és kelet-európai országokban.

Az oroszok ezeket a helyeket „dacháknak” nevezik. Sokan ott töltik a nyári hónapokat, művelik a földjüket, friss gyümölccsel, zöldséggel látják el magukat és rokonaikat.

A magyar falvakban ma is sok lakos művel konyhakertet, és él még többfelé a szőlős pincék hagyománya, amelyeket egy-két generációval ezelőtt még szorgalmasan műveltek.

Napjainkban sok városlakó újra felfedezi a régi európai önellátási hagyományainkat, aminek eredményeként már nagyon sokan visszavonhatatlanul azt érzik, hogy újra vidéken szeretnének élni.
Az elmúlt években számos élettörténet vált ismertté a nagyközönség előtt, amelyek Magyarországon is több embert inspirálnak családi birtok alapítására.

Magyarországon az elmúlt 15-20 évben országszerte épültek ki családi birtokok, és ez a tendencia erősödő. Egy évtizede olyan ismert személyiségek is vannak Magyarországon, akik előadásaikban, interjúkban felidézték a családi birtokok fontos szerepét, mint jelenlegi válságunk megoldását.

Az elmúlt években Kátai P. Sella YouTube-csatornáján keresztül számos élettörténet vált ismertté a nagyközönség előtt, amelyek Magyarországon is több embert inspirálnak családi birtok alapítására. Az élettörténetekbe való betekintés azt mutatja, hogy sok család számára a birtok kiépítése több éven át tartó erőpróba volt, hiszen az egykori városlakóknak számos hagyományos falusi tevékenységet kellett újratanulniuk. Számos család szeretné megvalósítani ezt az elképzelést, de jelenleg nem látja az utat.

A Nemes Föld Anyaegyesület célja, hogy az emberek visszatérjenek kertjeikbe, és segítse őket a közösségi összefogás kialakításában.

Családi Birtokok Szövetsége

Az egyéni családi birtokokat egy nagyobb Szövetség fogja össze, és segíti a helyi együttműködésben. Ezt a helyi összefögást támogató szövetségi rendszert általánosan családi birtokból álló településnek is nevezhetjük. Egy ilyen települési szerveződés akár száz családi birtokból is állhat. Az egyes családi birtokokat gyalogos ösvények kötik össze, minden birtokhoz jármű bekötőút is tartozik.

A családi birtoktelepülés fejlesztése közösségi projekt – melyhez minden, a Szövetséghez tartozó birtokos saját tudása és meggyőződése szerint járul hozzá, saját tempójában és lehetőségeihez mérten. A Szövetség minden tagja osztozik a szándékon, hogy önmagát és környezetét a saját - és ezáltal a mások javára is - formálja. Minden családi birtokot a lakóival együtt elfogadnak és tisztelnek, mint a saját ütemében fejlődő, igényeit önállóan meghatározó pártot.

Minden család tehát meghatározza a saját családi birtokára vonatkozó szabályokat.

A közösség által defiiniált élettér egésze önkormányzó, a döntéseket közösen hozzák meg mindenki javára.

A család egyes lakói egyéni képességeikkel és tudásukkal támogatják egymást. Cél, hogy a családok nemzedéken át harmonikusan éljenek egymással, és örömüket leljék egyéni és közös alkotásaikban. Az egyes tagok igényeitől függően közös területek is rendelkezésre állnak, például legelőként, közösségi események találkozási pontjaként. Közös épületek építése, például közösségi ház, gyógyközpont, látogatóközpont, ill. üzlet cserére és felesleges termékek értékesítésére szintén ebben a nagyobb hálóztban foglal helyet.
Általánosságban elmondható, hogy bizonyos élelmiszerek, mint például a gabonafélék közösen termeszthetők és a legelő állatok közösen tarthatók. Az egész életen át tartó tanuláshoz generációkon átívelő tanulási helyek is létrehozhatók és közösen működtethetők.
Különböző, zajjal járó tevékenyésgek, pl. kovácsműhely vagy a fűrészmalom szintén kiszervezhetők közös használatú területekre, melyek így egy közösségi infrastruktúra részeivé vállank, bele értve a karbantartást és finanszírozást is.
A korábban parlagon lévő, elhagyatott, vagy éppen az extenzív mezőgazdasági művelés által kimerített területeken a fent leírt lépések nyomán paradicsomi kertek jönnek létre, amelyek sok embernek kínálnak élet-, munka- és életteret. A sok kilométernyi, változatos módon kialakított élő sövénykerítések által a fajok mérhetetlen növényi fajgazdagság alakul ki fákból és bokrokból, melyek közül sokféle az ehető faj is.
Számos tavacska, nedves biotóp és vízvisszatartó terület, vegyes erdők és gyümölcsösök biztosítanak élő- és fészkelőhelyeket, táplálékforrást és menedéket állatok ezreinek. Stabil, önmagát fenntartani és megújúlni képes ökológiai rendszer jön létre. A faültetés hosszú távú hatást gyakorol a klímaszabályozásra, véd a talajerózió ellen, és teret ad a ritka vagy veszélyeztetett állat- és növényfajoknak. A kialakított vízvisszatartó területek egyensúlyban tartják az emberek, növények és állatok vízszükségletét.
Így jön létre egy életképes és fenntartható vidéki életmodell emberek generációi számára, amely a világ szinte minden részén átvehető. Olyan lakókörnyezet jön létre, amelyben a gyermekek a fogantatástól kezdve teljes mértékben megtapasztalják az életet, és ezáltal teljes mértékben és zavartalanul fejleszthetik ki alkotóképességeiket a társadalom javára.
A Családi Birtok Szövetség egy fenntartható gazdasági szerkezet kialakulását támogatja, változatos munkaterületeket teretmtenek, valamint hozzájárul az itt élők és a környező falusiak tartós és válságálló ellátásához.

A családi birtok

A családi birtok generációkon keresztül nyújt optimális feltételeket az élethez egy családnak:
Egy családi birtok körülbelül 1 hektár = 10 000 m². Minden család felelős a saját területéért. Ez az élet- és alkotótér generációkon át természetes és fenntartható módon táplálja a testet, szellemet és a lelket.
Az egyes telkeket színes fák és bokrok élő kerítése veszi körül. Gyümölccsel, tűzifával, és építőanyagal lát el bennünket. Az élő kerítés táplálékforrást,fészkelőhelyet és menedéket kínál az állatoknak. Ennek az élő kerítésnek az a nagy előnye, hogy az évek múlásával egyre szorosabbá és dúsabbá válik. Az egyes telkek között járható utak futnak. Ezen utak karbantartásáért a szomszédok közöse felelnek.
Az egyes telkek között járható utak futnak. Ezen utak karbantartásáért a szomszédok közöse felelnek.
A családi birtok legalább egyharmada vegyes erdőből áll. A növények között kibontakozó egyensúly szabályozza a talajvíz szintjét, biztosítja a természetes talajklímát és az egészséges levegőt. A fák vizet tárolnak, és a napenergiát oxigénné alakítják. Ezáltal természetes, ösvényekkel, egyedi tisztásokkal átszőtt erdő jön létre, melynek közepén kellemes élettér van embe és állat számára egyaránt.
Minden birtokon van egy vagy több természetes vagy mesterséges víztest, kút és/vagy forrás. Ezek a legjobb minőségű vizet biztosítják a növények, állatok és emberek számára. A komposzt toalettek és az élő növényi gyökerek a hulladékot értékes humusztrágyává alakítják.
A családi birtok egy ehető kert - a zöldségek, fűszernövények, bogyós bokrok és gyümölcsfák minőségi módon biztosítják minden család számára a változatos ételkínálatot. A saját igényen túl termelt javak elcserélhetők, eladhatók vagy elajándékozhatók.
A haszonállatokat a fajnak megfelelő és szeretetteljes módon tartják és kezelik. Természetes sorsukat követve az élet számos területén segítségünkre vannak.
A ház és a melléképületek lehetőség szerint a környezetből származó természetes anyagokból készülnek.

A különböző színek, formák és illatok természetes skálája a növényvilágban felébreszti a családi birtokosok teremtő erejét. Ez automatikusan megszüli benne a vágyat, hogy ebből a sokféleségből egy harmonikus képet fessen a saját terében, akárcsak egy festő, aki maga ízlése szerint tölti fel színekkel a vásznát. A vegyes erdő és vízterület kombinációja számtalan különféle állat- és növényfajnak kínál otthont a családi birtokon. Ez a sokféleség szimbiotikus kapcsolatokhoz vezet, az állatok és a növények egyetlen, saját mikroklímával rendelkező ökológiai szervezetté nőnek, amely természetesen véd a szélsőséges időjárástól. A sokféle fából és cserjéből álló magas sövény védi a családi birtokot a hideg széltől és az ezzel járó fagy- és viharkároktól. A mélyen gyökerező lombhullató fák gyökereik kapilláris hatása révén feljebb hozzák a talajvízszintet. Egy nagyobb természetes tó a szélsőségek ellen is véd - száraz évszakban is nedvesebben tartja a környezetét, télen pedig hőtárolóként szolgál, és véd a káros fagyok ellen is. A kiépített vizes élőhellyel kombinálva a tó más funkciókat is betölt. Ily módon minden családi birtokon élő személy automatikusan nem elhanyagolható mértékben hozzájárul egy egészségesebbé váló bolygóhoz.

Egy családi birtok miért egy hektár?

A családi birtok egy információs mezőként érdemes elképzelni. Az emberek éveken át foglalkoznak ezzel a területtel, szeretettel és örömmel ápolják azt, ami által interakciók jönnek létre a rajta élők és a növény- és állati lények között. Ezek a kölcsönhatások a rezonancia elve szerint működnek, azaz: s "Amit vetsz, úgy aratsz" - mindaz a szeretet, amit az ember a családi birtokának ad, a föld azt visszonoza is. Ez a kölcsönhatás teremti meg a szeretet terét, amely támogatja lakóit kiteljesedésükben, és védelmet nyújt számukra a külvilággal szemben.

“Miért is családi bírtok? Mert amennyit elbírtok!” – Ha túl nagy a földterület az általában ahhoz vezet, hogy a rajta élők nehezen bírnak vele. Idegen külső hatások is könnyebben behatolhatnak. A nagy területek nem teszik szabadabbá az ebmert, megnehezítik a rajtuk végzett munkát, főként, ha az kézzel történik. Ápolásuk is egyre nagyobb kihívás.

A tiszta önellátás természetesen jóval kisebb területeken is megvalósítható, de ahhoz, hogy önállóan működő, saját mikroklímával rendelkező ökoszisztéma alakulhasson ki, bizonyos mennyiségű földre szükség van – ehhez többek között egy bizonyos nagyságú vegyes erdőre és egy nagyobb tóra is szükség van, valamint nélkülözhetetlen a fajok megfelelő sokfélesége a területen. Továbbá a kisebb területek kevésbé alkalmasak az elme kibontakoztatására, vagy hogy minden családtag számára elegendő lehetőség legyen egyedileg kialakított, hangulatos sarkok kialakítására, ahol a kreativitás és az alkotóerő szabadon szárnyalhat.

A családi birtok mint élettér önmagában „házként” funkcionál. Ez az elképzelés túlmutat a körülöttünk megszokott négy falon. A birtok valamenniy részterülete teljes értékű lakótérnek minősül.

A szeretet Tere

A családi birtokon élő ember igyekszik megteremteni a szeretet terét önmaga és leszármazottai számára – egy élhető teret, amelyben minden lakó boldog lehet, és valóban otthon érezheti magát, és amelyet a jövő nemzedékei hasonló tisztelettel visznek majd tovább. Ily módon a családi birtokon a teremtéssel összhangban egy életképes, életre érdemes szakrális létalap jön létre. A rajta élők folyamatosan telítik meg élettel szeretetterüket. Ily módon a családi birtok az emberek, növények, állatok és minden egyéb lény egységét alkotja, amely védelmet, biztonságot és szeretetet kínál a minden lakójának. Mi, emberek aktívan alakítjuk ezt a teret, és ezzel nagy felelősséget vállalunk azért, hogy ennek a térnek miden lakója a lehető legjobban lehessen, és hogy az életben jelenlévő energiákat egyensúlyba és harmóniába hozzuk egymással. Minden cselekedetet, amit szeretettel végzünk a földön és a földért, ugyanúgy vissza is kapjuk attól a helytől – ha törődünk élőhelyünkkel, a mi élőhelyünk is törődik velünk.

Családi Birtokok Szövetsége – az előnyökről

A családi birtokon a régi hagyományok párosulnak a mai technológiával. Egy család él ezen a helyen, amelyet a legősibb együttélési formának tartanak. Ez a társadalom alapvető eleme. A családi birtokos létforma a legkisebb egységétől, az egyes embertől és családjától egészen a települési közösségeken és az államon keresztül Földünk globális szinteréig kínál használható megoldásokat az életre. A családi birtokból álló Szövetség gondolata befogadó – minden korosztálytól, vallástól és színtől függetlenül létrehozhatják saját családi birtokukat azok, akik erre vágynak. A „család” a jelen leírásban a jelenleg élő tagok teljes közösségét, valamint az ősöket és leszármazottakat jelenti együttvéve. Az egyén tehát mindig egy család tagja. A családi birtok megteremti a kapcsolatot az egyes generációk között. Úgy van kialakítva, hogy gyermekeink, unokáink tovább tudják folytatni, tökéletesíteni, ugyanakkor kapcsolat jöjjön létre az ősökkel is. Ez nagyon bensőséges kapcsolatot teremt a földdel, növényeivel és a rajta élő állatokkal, ez vonatkozik az élet lelki,biológiai és világi vonatkozásaaira is.
Mindezt az emberek örömből teszik, és nem elsősorban a pénz és a vagyon felhalmozása érdekében. A boldogságot és az igazi gazdagságot az örömteli teremtés és alkotás másokkal való megosztása révén érhetjük el, nem pedig a vagyon felhalmozásával. Az embertársakkal való jó kapcsolat ott alakul ki, ahol a közösségnek jól megy sora. Mindenki, aki részt vesz egy ilyen életformában, saját egyéniségét élheti a mások javára. A család- és falustruktúra a lehető legjobb támogatást és fejlődési lehetőséget kínálja a gyermekeknek, mint önálló, szabadon gondolkodó, természet- és élettisztelő embereknek.

Természetesen a családi birtok gondolatába beletartozik az összes jelenleg élő családtag is, tehát generációkon átívelő életmodellről beszélünk. Így az idősebb családtagok időskori ellátása biztosított, míg a fiatalabbak nagyszüleik bölcsességéből, élettapasztalatából részesülnek. A családi birtokon végzett napi munka minden családtag számára értelmes feladatot ad, és méltó életet kínál idős korig. Megspórolható az idősek otthoni elhelyezéséhez és gondozásához szükséges állami anyagi támogatás. Sajnos a napjainkban mindenütt jelenlévő problémák, mint a kiégés, a munkahelyi stressz vagy a munkanélküliség, a szociális segélyigény megelőzhetők, ha örömmel, önmagunkért és családjukért végeznek értelmes tevékenységet, s dolgoznak a családi birtokon.

A családi birtokokon szeretettel megtermelt tápanyagban gazdag élelmiszerekből a város lakossága is profitál, hiszen a felesleg tovább adható. Ennek számos pozitív hatása van - a legfontosabb: javul a lakosság egészsége - az egészséges emberek általában boldogabbak és termelékenyebbek is, az igazán egészséges élelmiszerek iránti igény megnő, ha fogyasztóik szó szerint saját bőrükön tapasztalják meg ennek az élelmiszernek a hozzáadott értékét. Ez a növekvő igény egyrészt anyagilag is támogatja családi birtokon kertészkedőket, másrészt paradigmaváltást is eredményezhet - az egészséges táplálkozás révén tapasztalt egészségjavulás egyre több emberben ébreszti fel a vágyat, hogy saját maguk alakítsanak ki családi birtokokat.

A családi birtok áttekintése

A családi birtokon a család önellátó, önrendelkező életre törekszik. „Család”itt úgy értendő „egy egyén őseivel és leszármazottaival együtt” – tehát egyéni emberek is alapíthatnak családi birtokot. A családi birtok tulajdonosa saját tempójában építheti fel családi birtokát, és saját ízlése szerint alakíthatja ki, A birtok generációkon átívelően megőrzésre hivatott.

A jövőkép néhány fontos paramétere:

Minden család +/- egy hektár földön él (10.000 m²)
A hektárt cserjékből és fákból álló "élő kerítés" veszi körül
A terület legalább egyharmada erdőből áll
A fürdésre alkalmas tó állatok és növények javára is kiegyensúlyozó hatással van a mikroklímára
Zöldség- és fűszernövénykert, dió- és gyümölcsfák, valamint bogyós bokrok nagyban hozzájárulnak a lakók ellátásához.
Az épületek a lehető legtermészetesebb anyagokból készülnek
Több családi birtokból egy nagyobb települési szerveződés fejlődhet ki, az egyes birtokokat utak választják el egymástól

Többnyelvűség és kulturális sokszínűség

Bár a település közösségének többségét magyar származású családok alkotják majd, feltételezhető, hogy különböző, elsősorban nyugat-európai országokból is érkeznek majd hozzánk, különösen az itteni különleges helyzetünk miatt. A családi birtokokból álló Szövetség kialakításakor feltételezhető, hogy különböző országokból költöznek ide emberek. A hozott kultúrákat és nyelveket értéknek, a többnyelvűséget pedig meggazdagítónak tekintjük.
A magyar nyelvtanulási hajlandóságot szükségesnek tartjuk ahhoz, hogy a külföldről ilyen idegen nyelvű érkezők jól be tudjanak illeszkedni a nyugat-magyarországi régióba. Annak érdekében, hogy a többnyelvűséget jól beépítsük a települési életbe, hasznos kiegészítést jelentenek a magyar nyelvtanfolyamok.

A családi birtokokból álló település, mint szerves természetvédelmi terület

Munkánkkal egy, általunk “Nemes vidéknek” nevezett természetvédelmi területet kívánunk létrehozni, amelynek az ember is egyenrangú része. Minden élőlénynek megvan a maga sorsa a teremtés terve szerint – ez vonatkozik a növényekre és állatokra éppúgy, mint az emberre. A formálódó természetvédelmi területen minden itt élő ember a térség őrzőjévé válik, és támogatja az itt élő élőlényeket életük kiteljesedésében. A “Nemes vidék” ezzel az első olyan természetvédelmi területté válik, amelynek az ember is egyenrangú része, és az ősi kultúrák példája alapján felelősségteljesen óvja a teret.

A családi birtokokból álló élő szerveződések lehetővé teszik egy régió számára a teljes regenerálódást. A humuszréteg növelése, a fák és sövények adta szélvédelem, a földtakaró vegetáció, a fold intenzív műveléséből adódó tömörödés elkerülése, a mikroklímát szabályzó vízfelületek és általuk növő biodiverzitás mind-mind hozzájárulnak ehhez az átfogó megújuláshoz.

A régióba való integráció

A Családi Birtokok Szövetsége már említett előnyei mellett a település környékére is kedvező hatással van:
Az érkező betelepülők által hozott tudás, készségek, és tevékenységek is mind a fejlődést szolgálják. Jelentősen növekszik a kereslet egyes regionális termékek, különösen a jó minőségű élelmiszerek iránt. Ez többek között új lehetőségeket, együttműködési és értékesítési piacokat teremt a regionális mezőgazdaságban.
Az egészséges életmód iránti vágy további átalakulások alapja. A környezetvédelemmel – a minket körülvevő természettel és annak növény- és állatvilágával kapcsolatos – tudatosság egyre inkább kibontakozhat, így sok kert megmarad, és újjak alapítására kerül sor.
A térség növekvő vonzereje új lakókat vonz a falvakba, ugyanakkor csökkenti az emberek városokba való kiáramlását. Emellett középtávon jelentős bevételnövekedés is lehetséges.
Egyre növekszik a kereslet a környékbeli szállások, például vendégszobák vagy vendégházak iránt a látogatók és érdeklődők számára. Az ilyen ajánlatok új piacokat, fenntartható gazdasági távlatokat teremtenek és nyitnak meg, emellett teljesen új munkaterületek jönnek létre, mint például a komposzt és a humusz feldolgozásárs szolgá telep, amely segíti, hogy a térség minden kertje újra termékeny és egészséges legyen.
A kulturális tevékenységek, mint a zene, a tánc és különböző művészetek kínálata automatikusan bővül a fiatal családok érkezésével és a családi birtokokon pezsgő élettel.
Az erdősítés és a családi birtokok biológiai sokféleségének növelése révén a régió helyi üdülőterületté válik, amelynek középpontjában az emberek állnak.
A környező településeken lévő ingatlanok értéknövekedése várható.
A tavak növekvő száma és a biológiai sokféleség növelése szintén előnyös a régió számára.

Infrastruktúra és építés telep

Minden családi birtokokból álló településen vannak olyan alapszolgáltatások, mint az útépítés, bizonyos áruk közös beszerzése, települési keretek között történő forgalmazása, felhasználása. Emiatt egy munkatelep kialakítása ajánlott:

Építőipari járművek, építőipari gépek és építőanyagok közös használatra
Mobil fűrésztelep építőanyag alapellátáshoz
A hulladék együttes elszállítása is megszervezhető
Postacím és lehetőség a csomagok központi helyen történő átvételére
Anyagok esetlegesen közös energia- és vízhálózatok építéséhez, karbantartásához
A villamosenergia-ellátás (közellátó hálózat / önellátó áramellátás) a földrajzi adottságoktól és az egyes birtokok döntésétől függ.
A közösségi kutakról történő ivóvízellátás sok esetben ésszerű és javasolt.
Az utakat lehetőleg kerülni kell. Azonban minden családi birtoknak joga van arra, hogy megközelíthetőség a birtokhatárig biztosatvan legyen. A szükséges utakat közösen építik és üzemeltetik.

A betelepülők és a közösség fejlődése

A saját családi birtokuk létrehozása mellett, az első években a betelepülőknek egy erős közösség kialakítására kell koncentrálniuk, és a szükséges infrastruktúra kiépítésével kell foglalkozniuk a lehető leghatékonyabban módon. A szükséges munkákat már jó előre megszervezik, és az anyagokat a közösség számára vásárolják meg. A település vezetése iránt érdeklődő tagok lehetőséget kapnak arra, hogy már korai szakaszban bekapcsolódjanak a tervezési folyamatokba.

A hatósági és egyéb hivatalos ügyekkel kapcsolatos helyszíni tapasztalatokat a családi birtokosok összegyűjtik és megosztják egymással.

Megélhetés

A település nem önálló kozmosz, hanem a regionális gazdaság része is. Minden telepes maga viseli a költségeit, de a megélhetés újragondolása lehetővé teszi alternatív stratégiák kidolgozását, mint pl.
Otthoni munkavégzés (pl. interneten keresztül)
Munka a természetes gyógymódok központjában (pl. alapvető alkalmazások)
Individuális ajánlatok (pl. pihenés stresszel teli vezetőknek)
Egyéni turizmus (pl. "nyaralás a tanyán", paraszt wellness)
Szeminárium ajánlatok (pl. vályogépítő tanfolyam, főzőtanfolyam, közösségépítő tanfolyam)

Önellátás

A tapasztalat azt mutatja, hogy a teljes önellátás komoly kihívást jelent egy család számára. Az igények köre is nagy egyéni eltéréseket mutat. A családi birtokoból álló település egyik nagy előnye – a munkamegosztáson alapuló önellátás: a keresőtevékenység mellett a betelepülők egyéni érdeklődési körükön és képességeiken alapuló számos feladatot látnak el, a feladatok egymás között cserélődhetnek is. Ezáltal egy vagy több területen képesek hatékonyan olyan szolgáltatásokat is nyújtani, amelyek a saját igényükön túl mutatnak. A keresőtevékenység és a munkamegosztáson alapuló önellátás lehetővé teszi a regionális szintű jólétet.

A munkamegosztáson alapuló önellátás szakterületei számosak lehetne, mint például a szövet- és fafeldolgozás, a gyógynövények gyűjtése, kertészet, élelmiszer-feldolgozás, az állattenyésztés és az ezekből származó termékek feldolgozása, a teljes építőipar valamint a nyelvek és a művészetek területe.

Közösség és szuverenitás

Már a pályázati folyamatban és a próbaidőszakban is kiemelt jelentősége van a jelöltek saját felelősségvállalásának, mert az erős közösség alapja az erős és önfelelős emberek összefogása. Minden új családnak el kell tudnia tartani magát anyagilag is.

Az egyesület a település tervezése során az önszerveződés és a szociokratikus döntéshozatal innovatív modelljeit alkalmazza. Ez magában foglalja az olyan modelleket, mint az Ubuntu vagy a konfliktusok megoldására létrehozott biztonságos tér kialakítása.

A település minden tagja arra törekszik, hogy teljes felelősséget vállaljon saját tetteiért, lényéért, és tökéletesítse magát a szuverén emberré válás útján. Következésképpen jövőbeli lakótereink kialakítása is szükségessé teszi a közös munkánk megvalósításának radikális újragondolását.

A szociokratikus döntéshozatal*, az erőszakmentes kommunikáció** és az UBUNTU*** néhány olyan kifejezés, amely fókuszpontokat jelent, és jellemzi munkánkat.

Az olyan alapértékek, mint az átláthatóság, az érintettek egyenlősége, a különböző nézőpontok elfogadása, a pozitív hibakultúra, valamint a méltányosság és a méltányos egyensúly az adok-kapok között munkánk részét képezik.

Döntéseinket olyan érvek alapján hozzuk meg, amelyek közös döntésen (konszenzuson) alapulnak. Mivel minden egyén hozzájárul a döntéshozatali folyamathoz, ez kreatív megoldásokat, valamint erős azonosulást és motivációt eredményez a közös munkában és alkotásban.

*Szóeredet:
Sozius = társ, elvtárs, szövetséges, tag
Krat(e)ia = hatalom, uralom, hatalom, erő
**Az erőszakmentes kommunikáció egy Marshall B. Rosenberg által kidolgozott koncepció, amelynek célja az emberi kapcsolatok oly módon történő fejlesztése, hogy az érintettek spontán módon és készségesen hozzájáruljanak egymás jólétéhez. Ennek alapvető feltétele az önkéntesség.
***„Egy európai kutató játékra hívta el egy afrikai törzs éhes gyermekeit. Egy kosár édes gyümölcsöt tett egy fára, és azt mondta nekik, aki először ér oda, az megkapja az összes gyümölcsöt. Amikor jelt adott nekik, hogy induljanak, megfogták egymás kezét, és együtt mentek a kosárhoz, majd leültek és közösen élvezték a finomságokat. Amikor megkérdezte tőlük a kutató, hogy miért mentet együtt, amikor mindenkinek lehetősége volt megnyerni magának a gyümölcsöt, azt mondták: „Ubuntu – Hogyan lehet egyikünk boldog, ha a többiek szomorúak?” Az Ubuntu a kultúrájukban ezt jelenti: „Én vagyok, mert mi vagyunk".

Jog háttér és egy jövőbeli családi birtokokból álló település alapítási folyamat

Nemes Föld Anyaegyesület

Az egyesület az egyes projektek, intézkedések végrehajtására hivatott jogi személy. Az egyes családi birtokokból álló településen belüli döntéseket azonban az érintett település tanácsa hozza meg saját felelősségére és az egyesülettől függetlenül. Az egyesület ösztönzi és támogatja a kialakuló birtokokból álló település fejlődését, de a településnek, amint erre lehetősége van, saját jogi testületet érdemes létrehoznia.

Települési Tanács (Tizenkettes Tanács)

A települési tanács a település legfelsőbb szerve. Ez a tanács a közgyűlés felett áll. Minden család körforgásban cserélődve tagja a települési tanácsnak, így minden egyes családi birtok képviselheti elképzeléseit. Kezdetben a tanács legalább 7 főből (jelenleg alapító tagok), maximum tizenkét 14 éven felüli személyből áll (a család feltételezi, hogy a fiatal tag a feladatra szellemileg érett, és a települési tanács ezt konszenzussal elfogadja). Biztosítani kell a férfiak és nők egyenlő arányát. A cél az, hogy a fiatalok közül egy lány és egy fiú legyen a tanácsban. A tisztség általában személyenként hat hónapra korlátozódik. Ez az utód kijelölésétől is függ, ezért adott esetben akár meg is hosszabbítható. A ttagság lejárta után a tisztséget a következő személy tölti be. Ekkor minden családi birtok jelölhet egy jogosult személyt, akit új tagként választanak. Pályázhat az a 14 éven felüli, aki legalább 12 hónapja a településen él, és legutóbbi testületi tagsága legalább 12 hónapja volt. A leköszönő Tanács helyébe lehetőleg azonos nemű, fiatalok esetében (14-17 évesek) azonos korú jelöltek üljenek. Ha több jelölt van, a közsorsolás a települési tanács előtt dönt. Betegség vagy a tanácstag távolléte esetén az a tag képvisel, aki utoljára távozott a tanácsból. (lásd még a Tanács összetételét). A települési tanács döntései során mindig konszenzusra kell törekedni.

Közgyűlés

A közgyűlésre a családi birtokokból álló település minden lakosát meghívják. A közgyűlést rendszeresen, félévente tartják. A települési tanács rendkívüli közgyűléseket is egybehívhat. Ez megtörténhet akkor is, ha egy lakos benyújtotta erre vonatkozó kérését a települési tanácsnak. Az új családok településre történő felvételéről mindig a közgyűlés dönt. Erről a települési Tanács rendelkezik döntési jogkörrel, de minden lakost, ha akar, meg kell hallgatni, mielőtt a települési Tanács meghozza döntését. Az új családok felvételére vonatkozó döntésben mindig minden tanácstagnak pozitívan kell egyetértenie (konszenzus). A települési Tanács dönt arról, hogy a mely, a települést érintő lényeges intézkedésekről tárgyaljon a a közgyűlés.

Bölcsek tanácsa

A Bölcsek Tanácsának feladata, hogy élet- és települési tapasztalatai alapján megvédje a Települési Tanácsot a túl elhamarkodott vagy átgondolatlan döntésektől. A Bölcsek Tanácsának egyszeri vétójoga van a Települési Tanács határozataival kapcsolatban. Ehhez elegendő a Bölcsek Tanácsa egy tagjának vétója. Ha a Települési Tanács egy új döntés meghozatalakor ugyanarra az eredményre jut, a Bölcsek Tanácsának nincs újbóli vétójoga a döntés kapcsán. Új határozatot a Települési Tanács csak 48 óra elteltével hozhat. A Bölcsek részt vehetnek a Települési Tanács ülésein, de nincs szavazati joguk. Az embereket a bölcsek tanácsába a közgyűlés választja. Ehhez 100%-os elfogadás szükséges.

A településen élők összetétele

A jelentkezőkkel kapcsolatosan ügyelünk a kiegyensúlyozott és értelmes összeállításra. A Települési Tanáccsal való előzetes pályázati interjúk az interneten (pl. Zoom) és a település helyszínen is kötelezőek. Településenként egy hektár földet tartunk szabadon a gyermekotthonból jövő fiatalok számára.

Sikeres jelentkezés után az új családok 12 hónapra beköltöznek egy negyedhektáros (2500 négyzetméteres) próbabirtokra. Itt még nem saját házban, hanem mobilházakban, jurtában vagy nagyobb faházakban laknak. A kertet gyümölcsök és zöldségek biztosítására használhatják. Természetesen a jelentkező család ebben az időszakban saját ügyeivel is foglalkozhat, de az első év célja főként az ismerkedés, a közös munka. Ennek érdekében a családnak aktívan részt kell vennie a közösségi projektekben és a szomszédsági segítségnyújtásban. Ez segíti a Települési Tanácsot abban, hogy a próbaidő lejárta és a közgyűlés meghallgatása után döntsön, hogy kioszt-e családnak egy saját hektárt.

A föld felosztása

A próbaév letelte után a család választhat egy hektár földet, és azt meg is kapja. Ha több család egyidejűleg ugyanazt a hektárt választja, a települési Tanács az adott családok által bemutatott terültre vonatkozó tervei alapján dönt. Utolsó lehetőségként a odaítélés sorsolás útján történik. A család ezt a hektárt további négy évre megkapja, amely letelepedési időszaknak számít. Az első 5 évben a települési Tanács lehetőséget kap a bérleti jogviszony megszüntetésére.

A hektár átadása - jogszabályi keretek

Öt év után életre szóló használati jogot és öröklési jogot kap a választott hektárra az elmúlt öt évben a településen tevékenykedő, az elmúlt években saját családi birtokon élő család. Erre a céljra lehető legmegfelelőbb jogi keretet kell figyelembe venni.

A családi birtokról való lemondás

Ha egy család szeretne lemondani a családi birtokáról, és vissza szeretné adni a használati jogát, ez bármikor lehetséges. A befizetett pénz az egyesületnél marad. A családibirtokon végrehajtott egyéni befektetéseket a Települési Tanács által kiválasztott utód ellentételezi. Az új jelölt kiválasztása az új családok felvételére vonatkozó szabályok szerint a Települési Tanács és a Közgyűlés feladata.

Az egyesület és a magyar gazda szerepe

Az egyesület a szükséges jogi személy a hatóságok, kereskedő cégek, szponzorok, más civil szervezetek stb. való kapcsolattartásban. A hatályos jogszabályi keretek szerint az egyesület termőföld szerzésre nem jogosult. A magyar gazdálkodó azonban legálisan vásárolhat akár 300 ha földet is. A fennálló jogi helyzetre tekintettel az egyesület a hozzá tartozó gazdálkodó által települési szerezhet földet. További jogi vizsgálat tárgyát képezi, hogy a magyar gazdálkodó által megvásárolt földterületet miként kerülhet át az egyesület tulajdonába.

A családi birtokokból álló település egyesületi területnek számít, és csak az egyesületi tagok számára áll rendelkezésre állandó lakóhelyként. Ezt minden egyesületi tag az egyesület alapszabályának elfogadásával ismeri el. Ha a tagságot az egyesület megszünteti, a település területén való lakhatási jog megszűnik. Az élethosszig tartó és örökölhető használati jog megadását követően (5 év elteltével) a családi birtok minden tagja az egyesület visszavonhatatlan és élethosszig tartó tiszteletbeli tagja lesz. Ugyanez vonatkozik valamennyi majdani leszármazottra is.

leafcross-circle
Cookie Consent with Real Cookie Banner